เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการ ufabettopia.com กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นความลับ ผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือจากการเข้าใช้บริการเพื่อการปฏิบัติตนไปในทางเดียวกัน

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิกทุกท่าน
 • ข้อมูลที่เรารวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องรวบรวม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล LINE และข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของเอกสาร
 • การนำข้อมูลมาใช้ ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลในส่วนของการเสนอแนะ มาใช้ปรับปรุงในเว็บไซต์
 • การแชร์ข้อมูล ผู้ให้บริการจะไม่แชร์ข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิกอย่างเด็ดขาด
 • การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบอัตโนมัติอย่างเป็นความลับ
 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการให้บริการสำหรับผู้มีอายุไม่ถึง 18 ปีอย่างเด็ดขาด
 • สิทธิ์ของผู้ใช้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ ผ่านช่องทาง contract@ufabettopia.com
 • การปรับปรุงนโยบาย ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การติดต่อ หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ผ่านช่องทาง contract@ufabettopia.com
 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550
 • ภาษาของนโยบายนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดยภาษาไทยเท่านั้น